Giảm đau & Hạ sốt

Dầu khuynh diệp Eagle Brand Eucalyptus Oil Plus+ 25ml

SKU: HN1963
130.000₫

Giảm đau , hạ sốt và hỗ trợ ngủ Kirkland Signature Acetaminophen PM, 500mg, 375 Viên

SKU: HN1895
570.000₫

Giảm đau hạ sốt, viêm khớp Member’s Mark Arthritis Pain Acetaminophen ,650mg 200 viên

SKU: HN1827
450.000₫

Giảm đau đầu Excedrin Extra Strength 200 viên

SKU: HN1753
540.000₫

Dầu gió xanh Eagle Brand Medicated Oil 24ml x12 chai + 2 thanh lăn

SKU: HN1682
1.376.000₫

Dầu ấm ngực giảm ho Vicks VapoRub Vaporizing Ointment 100g

SKU: HN1546
290.000₫

Kem xoa bóp giảm cơn đau BENGAY Ultra Strength Cream 113g

SKU: HN1540
170.000₫

Viên giảm đau hạ sốt Advil Liqui Liqui-Gels 200mg 160 viên

SKU: HN1512
350.000₫

Xịt giảm đau Hisamitsu Salonpas 300ml

SKU: HN1492
610.000₫

Viên giảm đau hạ sốt Advil 200mg 200 viên

SKU: HN1479
350.000₫

Viên uống hạ sốt Tylenol Acetaminophen Extra Strength 500mg 100 viên

SKU: HN1450
310.000₫

Viên uống giảm đau Khớp & hạ sốt Tylenol 8Hr Arthritis Pain 650mg 225 viên

SKU: HN1364
430.000₫

Xịt giảm viêm họng Equate Sore Throat Phenol Oral Anesthetic Spray 177ml

SKU: HN1346
280.000₫

Viên uống giảm đau hạ sốt Kirkland Ibprofen 200mg 500 viên

SKU: HN1140
290.000₫

Giảm đau nửa đầu Excedrin Migraine 200 viên

SKU: HN966
540.000₫

Viên giảm đau hạ sốt Tylenol Acetaminophen Extra Strength 500mg 225 viên

SKU: HN957
480.000₫

Dầu gió hương Lavender Eagle Brand Medicated Oil Lavender 24ml

SKU: HN932
150.000₫

Dầu gió đinh hương Eagle Brand Medicated Oil Peppermint Clove Bud 24ml

SKU: HN931
140.000₫

Dầu gió đinh hương Mỹ Eagle Brand Medicated Oil Peppermint Clove Bud 24ml x12

SKU: HN930
1.650.000₫

Dầu gió xanh Eagle Brand Medicated Oil 24ml

SKU: HN839
135.000₫
Hotline: 0901465126
zalo