Dạ dày

Viên ngậm giảm đau bao tử Pepcid Complete Cool Mint Flavor 25 viên

SKU: HN2009
340.000₫

Viên ngậm giảm đau bao tử Pepcid Complete Tropical fruit Flavor 25 viên

SKU: HN2008
340.000₫

Viên sủi hỗ trợ tiêu hóa Alka Seltzer Upset Stomach Relief 24 viên

SKU: HN1941
360.000₫

Viên uống giảm đầy hơi, ợ nóng Pepcid AC Original Strength 90 viên

SKU: HN1898
390.000₫

Viên uống giảm đầy hơi, ợ nóng Pepcid AC Maximum Strength 50 viên

SKU: HN1761
350.000₫

Viên uống giảm đầy hơi, ợ nóng Pepcid AC Maximum Strength 75 viên

SKU: HN1760
550.000₫

Hỗ trợ giảm đầy hơi, khó tiêu Gas-X Extra Strength Softgels 120 viên

SKU: HN1528
610.000₫

Giảm đau dạ dày Prilosec Frequent Heartburn & Acid Reducer Wildberry 42 viên

SKU: HN1452
490.000₫

Viên ngậm giảm đau bao tử Pepcid Complete Berry Flavor 25 viên

SKU: HN1431
340.000₫

Viên sủi hỗ trợ giảm đau Alka Seltzer Original Effervescent Tablets 116 viên

SKU: HN1394
550.000₫

Viên uống giảm đau dạ dày MMSC Kyabeijin Kowa 300 viên

SKU: HN1270
540.000₫

Kẹo chống đầy hơi Kirkland Signature Ultra Strength Antacid Calcium 1000mg 265 viên

SKU: HN1181
330.000₫

Viên uống giảm đầy hơi, ợ nóng Pepcid AC Maximum Strength 125 viên

SKU: HN1072
920.000₫

Kẹo giảm đầy hơi khó tiêu Tums Antacid Assorted Berries 1000mg 72 viên

SKU: HN730
280.000₫

Kẹo giảm đầy hơi khó tiêu Tums Antacid Assorted Berries 1000mg 265 viên

SKU: HN729
550.000₫

Viên uống giảm đau dạ dày & ợ nóng Nexium 24hr Hộp 3 x24 viên

SKU: HN689
650.000₫

Siro Pepto giảm đau dạ dày Pepto Bismol Ultra 354ml

SKU: HN409
260.000₫

Siro Pepto giảm đau dạ dày Pepto Bismol Ultra 354ml x3 chai

SKU: HN408
750.000₫

Viên ngậm giảm đau bao tử Pepcid Complete Berry Flavor 100 viên

SKU: HN271
710.000₫

Viên uống cắt cơn đau dạ dày Prilosec Frequent Heartburn & Acid Reducer 42 viên

SKU: HN263
590.000₫
Hotline: 0901465126
zalo